Scroll Top

Privacy Statement

Privacy statement
Stichting Tot Uw Dienst! vindt de privacybescherming van klanten en de bezoekers van haar website belangrijk en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Stichting Tot Uw Dienst! houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?
Stichting Tot Uw Dienst! verwerkt de persoonsgegevens die we van u ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een klus of dienst, of als u gebruik maakt van het contactformulier. Persoonsgegevens die worden verzameld, gebruikt Tot Uw Dienst! alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

Gegevens verstrekken aan derden
Stichting Tot Uw Dienst! zal uw persoonlijke informatie nooit verkopen of verhuren aan anderen. Wij zullen uw gegevens alleen in uitzonderlijke gevallen aan anderen doorgeven als u daar toestemming voor geeft of wanneer de wet ons daartoe dwingt.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek tot ons richten door een e-mail te sturen naar info@totuwdienst-ede.nl, onder vermelding van uw naam en adres.
Stichting Tot Uw Dienst! zal binnen tien werkdagen op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal stichting Tot Uw Dienst! de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Stichting Tot Uw Dienst! bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het kan dan echter zijn dat u niet van alle onderdelen van onze website gebruik kunt maken.

Datum laatste wijziging: 22 mei 2018